Jogi nyilatkozat

Általános értékesítési feltételek

A jelen Általános Feltételek a Koppert által megkötött valamennyi megállapodásra vonatkoznak, a beszerzési megállapodások kivételével. A jelen Általános Feltételek vonatkoznak továbbá a Koppert valamennyi ajánlatára, továbbá a Koppert által elvégzett valamennyi munkára. A jelen Általános Feltételek továbbá vonatkoznak a Koppert által nyújtott Tanácsadásra és valamennyi Szolgáltatásra. (2.1. szakasz)

Általános értékesítési feltételek

A weboldal használatának általános feltételei

 1. Általános tájékoztató
  A Koppert ezennel engedélyezi, hogy hozzáférjen a www.koppert.com oldalhoz, amelyen a Koppert tájékoztatási céllal szövegeket, képeket és más anyagokat tesz közzé.

  Weboldalunkra tett látogatásával elfogadja a jelen általános feltételeket. Amennyiben nem fogadja el az általános feltételeket, szüntesse be weboldalunkra tett látogatását, illetve weboldalunk használatát. Emellett nyilatkozik arról, hogy nem teszi felelőssé a Koppert vállalatot a weboldalon feltüntetett információkból, ajánlásokból, illetve tanácsokból fakadó következményekért.

  A www.Koppert.com oldalon szereplő információk nem jelentenek kötelezettségvállalást, és nem számítanak jogilag kötelező erővel bíró, szerződéskötésre vonatkozó ajánlatnak.
 2. Felelősségvállalás
  Weboldalunk létrehozása során különös gondossággal jártunk el, mindazonáltal a Koppert sem kifejezetten, sem hallgatólagosan nem garantálja, hogy az oldalon feltüntetett vagy hivatkozott információk (egyebek mellett – de nem kizárólagosan – a képek, termékleírások és tanácsok) teljes körűek, naprakészek, pontosak, és alkalmasak azokra a célokra, amelyekre az oldal felhasználója ezeket az információkat használja.

  A jogszabályok által lehetővé tett mértékben a Koppert (továbbá társult vállalatai, a vállalat tisztségviselői és munkavállalói) ezúton kizárják felelősségüket:
  1. a weboldal vagy a weboldalon hivatkozott másik weboldal használata által okozott, illetve abból fakadó bármely közvetlen vagy közvetett kárért;
  2. számítógépes hardver és szoftver elvesztéséért, vírusokért és egyéb problémákért, illetve a weboldal használatából fakadó időveszteségért;
  3. a weboldalon feltüntetett bizonyos információk pontatlanságából, hiányosságából vagy elavultságából eredő veszteségért.
  A weboldal tartalmazhat a weboldalunk valamely tartalmához kapcsolódó egyéb oldalakra mutató referenciákat (például hiperhivatkozást, bannert vagy gombot). Ez nem jelenti automatikusan azt, hogy a Koppert kapcsolatban állna ezen egyéb oldalakkal, vagy a tulajdonosuk lenne, ezért ezen oldalakért és tartalmukért nem vállal felelősséget.

  A Koppert fenntartja arra vonatkozó kizárólagos jogát, hogy tájékoztatás nélkül bármikor módosítsa weboldalának tartalmát, illetve eltávolítsa annak bizonyos részeit. A Koppert nem tehető felelőssé az ilyen jellegű módosítások esetleges következményeiért.

  Ez a weboldal termékekre vonatkozó referenciákat tartalmaz. Egyes termékek csak bizonyos országokban elérhetők. A termékre vonatkozó referenciák nem jelentik azt, hogy a Koppert egy adott terméket egy bizonyos országban forgalmaz, vagy szándékában áll forgalmazni azt.
 3. Szellemi tulajdon
  Ellenkező értelmű közlés hiányában a weboldal teljes tartalmára, így a szövegekre, képekre, grafikákra, audio-, video- és animációs fájlokra, a weboldal kialakítására, elrendezésére és megjelenítési módjára vonatkozó szerzői jogok és más szellemi tulajdonjogok kizárólagosan a Koppert vállalatot és a kapcsolt harmadik feleket illetik.

  A weboldal tartalma előzetes írásbeli engedély nélkül nem másolható, nem terjeszthető, nem dolgozható fel kereskedelmi célokra és nem tehető közzé más weboldalon. A weboldal nem ad engedélyt a Koppert vagy harmadik felek szellemi tulajdonának használatára.

  A Koppert előzetes írásbeli engedélye nélkül a weboldal tartalmának semelyik része nem másolható, nem tehető közzé nyomtatás, fénymásolás, mikrofilm, digitális másolat útján vagy bármely egyéb módon.

  Kizárólag tájékoztatási célból kinyomtathatja, számítógépének merevlemezére mentheti és harmadik felek számára továbbíthatja a weboldal valamely részét. Amennyiben engedélyt kapott képanyag közzétételére, minden esetben fel kell tüntetnie a kép forrását: Szerzői jog: Koppert. Minden jog fenntartva.
 4. Adatvédelmi nyilatkozat
  A weboldalunkra tett látogatások során cookie-k formájában tárolhatunk személyes és egyéb adatokat. A Koppert jogosult arra, hogy ezeket az adatokat tárolja, valamint statisztikai adataiban és más adathordozókon használja. A személyes adatokat a Koppert adatvédelmi nyilatkozata és cookie-k alkalmazásáról szóló nyilatkozata szerint kezeljük, ezért ajánlatos figyelmesen elolvasnia ezeket a dokumentumokat, mielőtt személyes adatait megosztja a Koppert vállalattal.