Mellékhatásokat ismertető adatbázisunk

Mellékhatásokat ismertető adatbázisunk

Mellékhatások

A növényvédő szerek alkalmazása közvetett és közvetlen módon kedvezőtlen hatást gyakorolhat a kártevők természetes ellenségeire. A mellékhatásokat ismertető alkalmazásunk használatával megtudhatja, milyen káros mellékhatással bírnak az egyes növényvédő szerek.

Ismerje meg, mely növényvédő szerek fejtenek ki mellékhatást termeinkre!

Vagy le is töltheti a mellékhatásokat ismertető alkalmazásunkat:

A kártevők természetes ellenségeire gyakorolt maradványhatás (perzisztencia)

Számos hatóanyag az alkalmazását követően még egy bizonyos ideig kifejti káros hatását. A kártevők természetes ellenségeinek szempontjából a perzisztenciát azon hetek számában határozzuk meg, amelyek során a hatóanyag továbbra is káros hatást fejt ki a kártevők természetes ellenségeire. Csak a jelzett időszakot követően lehet sikeresen betelepíteni vagy újratelepíteni a parazitát vagy a ragadozót a kezelt területre.

A poszméhekre gyakorolt mellékhatások

A poszméhekre gyakorolt mellékhatásokkal kapcsolatos valamennyi eredményt a földi poszméh (Bombus terrestris) vonatkozásában kaptuk. A többi poszméhfajra gyakorolt mellékhatások eltérők lehetnek. A poszméhek négy kategóriáját állítottuk fel aszerint, hogy az adott növényvédő szer használata során hogyan ajánlatos eljárnunk. A poszméhkaptár lezárása és eltávolítása előtt csak a kizárólag bejáratként funkcionáló nyílást tartsuk nyitva, hogy a visszatért poszméhek ne tudjanak ismét kirepülni.

A poszméhekre gyakorolt maradványhatás (perzisztencia)

Egy adott hatóanyag poszméhekre gyakorolt maradványhatását azon napok számában határozzuk meg, amelyek alatt a poszméhek nem tarthatók a növényházban. Csak a jelzett időszak elteltével bomlanak le a maradványanyagok oly mértékben, hogy már nem tesznek kárt a poszméhekben. Ha nincs adat, akkor az adott szer perzisztenciája ismeretlen.

Információforrások

Az adatbázisunkban szereplő adatok különböző információforrásokból származnak:

A Koppert B.V. által végzett vizsgálatok eredményei

A Koppert munkatársai által világszerte gyűjtött gyakorlati tapasztalatok
(többségük a perzisztenciára vonatkozik)

A Nemzetközi Biológiai Növényvédelmi Szervezet „Növényvédő szerek és hasznos élő szervezetek” munkacsoportjának kutatási eredményei

Országos és nemzetközi kutatóintézetek jelentései

Egyéb források, például a Nemzetközi Biológiai Növényvédelmi Szervezet és az IPM Impact weboldala

Növényvédő szerek gyártói